| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Waaigat

Page history last edited by Anne 1 month, 2 weeks ago

Het dorpje Waaigat is een afgelegen vissersdorpje iets ten noorden van Kro Terlep. Er wonen ongeveer 70 mensen die afkomstig zijn uit een klein aantal families - onder andere de familie Aalscholver, Bittervoorn en Haring. Het dorp wordt bestuurd door een burgemeester. 

Waaigat wordt gekenmerkt door de afgelegen maar goed voorziene herberg, vele visserbootjes en een moerassig gebied met broedende vogels. 

 

Gewoonten

Iedereen werkt het hele jaar door. Alleen tijdens de waaiweek is er een week lang tijd voor ontspanning. De waaiweek is een vijfjaarlijks evenement, dat in het teken staat van vis. 

 

De vissers in Waaigat hebben een voorliefde voor spreekwoorden. Óók over vis natuurlijk. Zoals:

• aan de vishaak bijten (zich laten vangen, toehappen)

• achter het net vissen (te laat komen - de waarheid niet kunnen achterhalen)

• een visje verschalken (een kleinigheid meepikken)

• boter bij de vis (betaling bij de levering)

• als de vis goedkoop is stinkt ze (de herkomst ergens van is niet te vertrouwen)

• het kan niet altijd kaviaar zijn (niet elke dag is een topdag)

• die heeft een graat in z’n keel (hij is (spreekt) bekakt)

• vissenbloed hebben (koudbloedig zijn, weinig gevoel hebben, niet gauw koud hebben)

 

Senator van Zuyderhuyzen 

De senator graaf Joachim van Zuyderhuyzen woont op een landgoed een stukje buiten het dorp. Tot grote frustratie van de familie Trobbel is graaf van Zuyderhuizen al tijden senator namens van Kro Terlep en omstreken. Van Zuyderhuyzen is namelijk een devote gelovige van de Jaden Hemelkeizer, terwijl Kro Terlep graag een sterke Generaalsaanhanger wil als senator. In het verleden heeft dit al vele malen tot wrijving geleid. Na het overlijden van stadsheer van Kro Terlep Bick Trobbel is het de vraag hoe dit verder moet. 

 

Enkele jaren geleden is graaf van Zuyderhuyzen hertrouwd met Sahana van Zuyderhuyzen-Shapur. Zij is tevens senatrice namens de streek Encique. Het besturen van een gehucht als Waaigat laten graaf en zijn vrouw inmiddels over aan een nieuwbakken jonker genaamd Kjelt. 

 

Bezienswaardigheden en geruchten

 • Langs de kustlijn en in het moerasgebied kun je het wondermooie gezang van sirenen horen die mannen naar zich toelokken om ze verzwakt weer te laten gaan, maar soms ook vrouwen - om ze een van hen te maken. 

 • De machtige heks Rosa Haring komt oorspronkelijk uit Waaigat, al is ze in geen jaren meer gezien. 
 • Het gerucht gaat dat Senator van Zuyderhuyzen zich zorgen maakt om zijn dochter Isabel, die in de steek is gelaten door haar echtgenoot en avonturier Quintijn. 
 • In het bos nabij Waaigat is een zonnetempel in aanbouw.  
 • De walvis- en narwaljacht is een lucratieve maar gevaarlijke bezigheid van sommige bewoners.

 

Buitenspels: Kollumeroord - Kollumerpomp (NL)

 

Bezocht tijdens:

 • Elerion 32 - De stem van het water 

 • Elerion 41 – Het kerende tij

 • Elerion 46 – Onderstroom

 • Elerion 56 - Gasten en Vis 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.