| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Nillisten

Page history last edited by Raoul 6 years, 7 months ago

De cultus der Nillisten waren volgelingen van Nilla, een entiteit die wel wordt omschreven als een verpersoonlijking van het Niets. Letterlijk streven de Nillisten daarom het Niets na, een opheffing van het bestaan. Dit noemen ze ‘de verlossing’ of ‘de staat van verlichting’.

De cultus kwam op rond Leta 23 met desastreuze gevolgen. Menig dorp en inwoner van het keizerrijk is getroffen door deze fanatici die niet boven zelfmoordaanslagen stonden. Gelukkig zijn er sinds Leta 28 geen Nillisten meer gezien. Mogelijk komt dit door de inspanningen van de Keizerlijke Inquisitie, die deze ketterse cultus wilde uitroeien.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.