| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Orkbal

Page history last edited by Anne 7 years, 11 months ago
Orkbal is met afstand de meest populaire sport in Elerion. De orkbal competitie, die in handen is van de Elerion Professionele Orkbal Bond, levert uitgebreide commentaren, grote sponsors en sterspelers op. Bekende teams zijn Zippo's Allstars, Elerion United en BC Hersenschade.  
Kinderen willen orkbalspeler worden als ze groot zijn en verzamelen kaartjes van hun favoriete spelers. 

Een orkbal-team kent drie soorten spelers:

 

1. renners – de renners mogen rennen en werpen maar mogen geen tegenstanders blokkeren. Er is één renner in elk team om als een malle te gaan rennen naar het doelveld. Renners kunnen alleen punten scoren door de orkbal in het doelveld te brengen of een geworpen bal te vangen in het doelveld. Renners mogen geen wapens dragen.

Renners kunnen op twee manieren punten scoren, hoge score (3 punten) door de bal in het doelveld te lopen/rennen en met de hand contact te maken met de grond in het doelveld, of lage score (1 punt) door in het doelveld te gaan staan en een bal te vangen die een medespeler werpt.

 

2. verdedigers – er zijn twee verdedigers in elk team. Zij mogen gebruik maken van tweehandige wapens of twee wapens, of een wapen en een schild. Verdedigers mogen de bal niet vasthouden, slechts de baldragers blokkeren of verdedigen. De verdedigers kunnen geen punten scoren, slechts de rest van het team steunen en het andere aanvallen.

 

3. de gozers – de gozers mogen alleen eenhandige wapens dragen, de andere hand is vrij om de bal te dragen of te gooien naar een medespeler. Gozers kunnen alleen lage punten scoren door de bal naar een renner of gozer te gooien in het doelveld en deze te vangen.

 


 

Het maakt dus onderdeel uit van de Eleriaanse cultuur en de spelregels zijn algemeen bekend:

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.