| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Staatsgeloven

Page history last edited by Anne 5 years, 2 months ago

Staatsgeloven

  • Er zijn van oudsher twee staatsgeloven: de Generaal en de Jaden Hemelkeizer
  • Naast de staatgeloven wordt ‘de Natuur’ (druïdencultus) als volksgeloof getolereerd. Pogingen uit het verleden om het Natuurgeloof te verbieden leidden altijd tot natuurrampen en hongersnoden.
  • Relatief recent, in Leta 10, heeft keizerin Leta het Zonnegeloof ook tot staatsgeloof benoemd.

 

Goden

Er zijn vijf goden, drie van de staatsgeloven plus twee van de Natuur.

  1. Archibald de Jaden Hemelkeizer

  2. Robin de Generaal

  3. Salacia de Zon

  4. De Almoeder

  5. De Alvader

 

Andersdenkenden

Andersdenkenden en demonenaanhangers worden fanatiek en vaak gewelddadig vervolgd door de Keizerlijke Inquisitie.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.