| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Incendia (Septicivita)

Page history last edited by Anne 5 years, 4 months ago

Het keizerrijk Incendia is pas enige jaren geleden, in Leta 20, ontdekt. Gelegen in de vrijwel ondoordringbare bergen ten noorden van de Wilde Landen hebben de Incendianen zich in opdracht van hun Godin duizenden jaren verborgen gehouden voor de buitenwereld. Met de bevrijding van de demonesse Konvassa uit de kerker onder het meer van Zonnestein eindigde hun zelfopgelegde verbanning. De verhoudingen tussen de keizerrijken Incendia en Elerion slingerden sindsdien heen en weer van vriendschappelijk naar (openlijk) vijandig. Inmiddels is in Leta 27 Incendia opgenomen als staat van het Keizerrijk Elerion.

 

Kasten

Iedere inwoner van het rijk behoort tot een bepaalde “kaste”. Hierin wordt men geboren; het is niet mogelijk op wat voor manier van ook van kaste te veranderen.

In totaal zijn er vijf kasten: de Ductor (priester), de Bellator (krijger), de Fabrica (ambachtslieden) de Servus (slaaf) en een bijzonder vijfde kaste, die voortkomt uit de Ductor-kaste: de Tertius Oculus (zij met een derde oog). 

 

De heerser over al deze klassen is de Keizer van Incendia, ook wel “imperator” genoemd. De huidige leider van Incendia, die zich geen keizer meer mag noemen, is Ossiumen Calculus.

 

Qua importantie staat de Ductor-kaste bovenaan. De priesters binnen deze kaste zijn de leiders van Incendia en zijn alleen verantwoording verschuldigd aan de Keizer. Hieronder staat de Bellator-kaste, gevolgd door de Fabrica-kaste. De laagste kaste tot slot, is de Servus-kaste. Deze slaven hebben geen rechten en dienen de andere  klassen. Als ze het rijk trachten te ontvluchten, worden ze meedogenloos achtervolgd.

 

De naam van de kaste wordt universeel gebruikt als achternaam. Om verder onderscheid te maken wordt vaak de naam van de vader toegevoegd tussen de eigen naam en de kaste-aanduiding. Priam, de zoon van Superbus, en lid van de Bellator-kaste heet dus bijvoorbeeld Priam Superbus Bellator.

 

Geloof

Het spirituele centrum van Incendia is de vulkaan Septicivita. De krachten van de vulkaan symboliseren de kracht van de Godin. De kleur (bloed-)rood speelt een belangrijke rol binnen het geloof. De priesters noemen de Godin, in de incantaties van hun spreuken, ook wel “De Generaal”.

 

Men erkent andere (mindere) Goden, en ziet deze qua symboliek zoals men de eigen Godin ziet. De hemelkeizer rijdt in zijn strijdwagen door de lucht, de Natuurgoden zijn de aarde en het water etc. Deze Goden worden echter niet aanbeden binnen Incendia.

 

De inwoners van Incendia geloven in reïncarnatie. Afhankelijk van de manier waarop je hebt geleefd, kan je in een volgend leven herboren worden binnen een hogere of lagere kaste.

 

Gebruiken

De vulkaan en alle symboliek op dat gebied speelt een belangrijke rol binnen Incendia. Zo begroeten de inwoners elkaar (en buitenstaanders) door licht te buigen, en daarbij de armen gekruist voor het lichaam te houden, een V-vorm vormend. Een “explosief” temperament is meer regel dan uitzondering.

 

Magie

In tegenstelling tot het Keizerrijk Elerion, maakte men tot kortgeleden geen onderscheid qua magie-gebruik. De “priesters” (en de enkele krijger) die bekend staan als “elementalisten”, gebruiken alle soorten magie door elkaar. Echter, toen Incendia deel werd van het keizerrijk Elerion werden de Incendiaanse tovenaars ook verplicht om deel te worden van de gilden. Aangezien de al bestaande tovenaars de spreuken niet konden ontleren, hebben zij toestemming om te blijven leven, maar zij mogen hun kennis niet overdragen.

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.