| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Keizerin Leta en haar voorgangers

Page history last edited by Anne 1 year, 2 months ago

Keizerin Leta is de pragmatisch leider van het Keizerrijk Elerion. Zij is aan de macht gekomen in turbulente tijden maar heeft sindsdien voor rust en stabiliteit gezorgd, ondanks een aantal oorlogen zoals de Alvenoorlog en de oorlog in Elsenia.

 

Keizerin Leta

Keizerin Leta, nicht van Hakim II, is de huidige keizerin en regeert inmiddels ruim 25 jaar (Elerion live 5 t/m heden).

Als enige overlevende familieleden van keizer Hakim II maakten Leta en haar broer Saboed aanspraak op de troon. Vanuit de Wilde Landen voerden zij een geslaagde campagne om deze te veroveren waarbij Saboed al snel kwam te overlijden. Als dank voor de hulp vanuit de Wilde Landen heeft zij onder meer de niet menselijke humanoïden het recht gegeven burgerrechten aan te vragen en het Zonnegeloof tot staatsgeloof verheven. Tevens herstelde zij de gildeverplichting voor tovenaars en het ‘wetboek van beloning en straf’.

 

Kroonprinses Shagar is de beoogd opvolger van keizerin Leta. Ze is het enige kind van de keizerin. Haar opvoeding vond grotendeels plaats in het afgelegen Stormklooster. Ze is intussen volwassen en wordt voorbereid op haar toekomstige taken. Het is onbekend wie haar vader is; de keizerin is ongetrouwd.

 

Voorgangers van Leta

 

Grootvizier Ka-Rashied

Ka-Rashied, voormalig grootvizier van Hakim II, regeerde na Hakim II tot het jaar Ka-Rashied 2 (Elerion live 4).

Het kinderloos overlijden van keizer Hakim II gaf de grootvizier Ka-Rashied de mogelijkheid de macht naar zich toe te trekken. Een bloedbad onder de familieleden van de overleden keizer tijdens de avondwake voor de overleden Keizer bracht Ka-Rashied stevig in het zadel. Ka-Rashied hief de gildeverplichting op voor tovenaars en verving het ‘wetboek van beloning en straf’ door een eigen wetboek.

 

Keizer Hakim II

Keizer Hakim II, opvolger van Hakim I, regeerde tot hij stierf in het jaar Hakim 71 (Elerion live 3). 

In de laatste jaren van zijn leven zag keizer Hakim II kans de Wilde Landen terug onder controle van het keizerrijk te krijgen na een zelfstandigheid van honderden jaren. De verovering werd mogelijk gemaakt door de verschijning van Alven (demonen uit de onderwereld). Keizer Hakim II stierf vlak na de verovering van de Wilde Landen kinderloos.

 

Andere voorgangers in het verre verleden

  • Keizer Ioan de 17e
  • Tovenaar-Koning Bru

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.