| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

De Natuur

Page history last edited by Anouk 8 years, 4 months ago

Organisatie

In het natuurgeloof staat respect en eerbied voor alle facetten van de natuur centraal. De Natuur gelooft dat ieder levend wezen een levenskracht bezit.

Door deze levenskracht is alles met elkaar verbonden en hoort alles dus in harmonie en balans met elkaar te kunnen leven.

Is deze harmonie of balans in de natuur verstoord, dan doet het geloof er alles aan deze weer te herstellen. Ook verafschuwt de Natuur alles wat onnatuurlijk is en strijden hier fel tegen.

 

Binnen het geloof is er vrijwel geen sprake van hiërarchie, in principe is iedereen gelijk aan elkaar. Iedereen met affiniteit voor de natuur kan lid worden van het geloof.

Eenmaal ingewijd in het geloof wordt er van een gelovige verwacht te handelen met respect naar de natuur en haar harmonie en balans te beschermen.

Daarnaast nemen gelovigen deel aan de bijeenkomsten en feesten van de Natuur. Verder staat het een gelovige vrij te doen wat hij of zij wilt.

 

Gespeend van een strakke  organisatie komt de Natuur over als een ongeorganiseerde bende. 

Toch bereikt het geloof doormiddel van communicatie en onvoorwaarde lijke samenwerking veel, heel veel.

Zonder een aangestelde leider komen de individuele kwaliteiten van een elke gelovige tot bloei.

De Natuurlijke bloei van deze kwaliteiten is voor een buitenstaander het beste te zien bij de ervaren Druïden en de Paladijnen, waardoor deze als vertegenwoordigers van het geloof gezien worden.

 

De Goden

De Natuur aanbidt een twee eenheid van goden, de Almoeder en Alvader. De Almoeder is de Godin van het Leven en staat voor alles wat leeft en groeit, voor de lente en de zomer.

De Alvader is de God van de Vernietiging en heerst over alles dat verwelkt en sterft, de herfst en de winter. De Almoeder en Alvader vertegenwoordigen samen de kringloop van het leven en houden elkaar in balans.

 

Priesters en Paladijnen

Priesters van de Natuur worden Druïden genoemd. Zij staan het dichtst bij de Almoeder en Alvader wat hen toestaat magie te gebruiken.

Paladijnen van de Natuur zijn de natuurlijke voorvechters van het geloof en hebben zich meerdere malen bewezen. Zij worden gekozen onder natuurgelovigen en hebben vaak bijzondere daden verricht voor de Natuur.

De bijeenkomsten en erediensten van het geloof worden over het algemeen geleid door een Druide, echter het staat elke gelovige vrij om een ritueel te leiden en de Alvader en Almoeder aan te roepen.

 

Erediensten

De Natuur kent verschillende erediensten.

Rond de overgang naar de lente wordt het feest van het leven gevierd, door gelovigen vaak het “lentefeest” of “lenteritueel” genoemd. Tijdens dit feest hangt er een gezellige sfeer en wordt de Almoeder gedankt.

Rond de overgang naar de herfst wordt de Alvader geëerd. Dit is een serieuzere aangelegenheid en is dan ook meer een (al dan niet besloten) ceremonie dan een feest.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.